K’jaan Jepun bagi lampu hijau Daihatsu Rocky Hybrid, Canbus & Toyota Raize Hybrid untuk dijual semula

ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 35.9994
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1e+018
cameraFocalLength (float): 95
cameraFov (float): 20.7935
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1e+018
cameraTransform (m44f): [{0.597345, -0.800399, -0.0503996, -868.554}, {-3.46945e-018, 0.0628436, -0.998023, 131.175}, {0.801984, 0.596165, 0.0375393, 627.938}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4676, 3219]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4676, 3219]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): “”
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): “scanlineimage”
vrayChannelInfo (string): “{“Z”:{“alias”:117,”index”:9,”flags”:84},”oID04 TireR”:{“alias”:1000,”index”:16,”flags”:8212},”worldPositions”:{“alias”:143,”index”:32,”flags”:8292},”mID07 WindowGlass”:{“alias”:1000,”index”:13,”flags”:8212},”oID34 FrParts2″:{“alias”:1000,”index”:26,”flags”:8212},”refractionFilter”:{“alias”:120,”index”:36,”flags”:8228},”oID31 FrParts1″:{“alias”:1000,”index”:25,”flags”:8212},”lighting”:{“alias”:107,”index”:3,”flags”:10248},”oID28 etc1″:{“alias”:1000,”index”:24,”flags”:8212},”Alpha”:{“alias”:125,”index”:1,”flags”:16389},”RGB color”:{“alias”:126,”index”:0,”flags”:16385},”oID25 Sensor_etc”:{“alias”:1000,”index”:23,”flags”:8212},”mID04 TireWheel”:{“alias”:1000,”index”:12,”flags”:8212},”mID01 BodyColor”:{“alias”:1000,”index”:11,”flags”:8212},”oID40 SiderParts”:{“alias”:1000,”index”:28,”flags”:8212},”oID37 RrParts”:{“alias”:1000,”index”:27,”flags”:8212},”rawShadow”:{“alias”:112,”index”:7,”flags”:10248},”mID10 NumberMekki”:{“alias”:1000,”index”:14,”flags”:8212},”reflect”:{“alias”:102,”index”:5,”flags”:10248},”selfIllum”:{“alias”:104,”index”:10,”flags”:8200},”oID16 SideMirror”:{“alias”:1000,”index”:20,”flags”:8212},”ET_Car”:{“alias”:1000,”index”:29,”flags”:

Daihatsu mengumumkan bahawa penghantaran kepada pelanggan untuk Daihatsu Move Canbus, Rocky Hybrid dan Toyota Raize di Jepun sudah boleh diteruskan semula, di mana ketiga-tiga model tersebut sebelum ini dihentikan pengeluarannya dengan arahan oleh kementerian tanah, infrastruktur, pengangkutan dan pelancongan (MLIT) negara itu selepas terlibat dengan skandal penyelewengan prosedur ujian keselamatan.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Daihatsu, MLIT telah mengesahkan bahawa ketiga-tiga model tersebut kini sudahpun menepati piawaian Akta Kenderaan Pengangkutan Jalan Jepun selepas menyaksikan ujian semula yang dijalankan.

Ketika penyelewengan prosedur ujian bagi kedua-dua model ini dikesan tahun lalu, penyiasatan menyeluruh yang dibuat selepas itu membongkar bahawa kesalahan yang sama telah dibuat oleh Daihatsu selama 30 tahun membabitkan 64 model, di mana sebahagiannya sudah tidak lagi dijual dalam pasaran.

Dalam kenyataan yang sama, Daihatsu mengesahkan empat dari model yang sudah tidak dijual tersebut iaitu Daihatsu Move Conte dan Applause serta Toyota Pixis Space dan iQ telah disahkan semula bahawa semuanya menepati standard piawaian yang ditetapkan.

Source link